Kracht van NEI - logo

Tarieven en verdere informatie:

Tarieven per behandeling:
NEI € 80,-
Healing € 80,-
Lijfkracht herstel € 80,-
Soul Body Fusion® drie behandelingen € 160,- Losse behandeling € 65,-

Vergoeding:
De behandelingen vallen buiten de vergoeding door de zorgverzekeraars.


Kracht van NEI - Brenda Josemanders - Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT)Kracht van NEI - Brenda Josemanders - Geschilleninstantie  Alternatieve Therapeuten (GAT)
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een nieuwe privacywetgeving, waarmee in de gehele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geld. Kracht van NEI voldoet aan de plichten en maatregelen zoals genoemd en gesteld in de AVG. Ook moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen in het kader van de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) vandaar dat Kracht van NEI is aangesloten bij de CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en de GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

Kracht van NEI | Sint Jansvoort 18, 5438 AE  Gassel | ☎ 06 - 1309 1911 |