Kracht van NEI - logo

Algemene voorwaarden

Voor een behandeling in mijn praktijk, Kracht van NEI, gelden de volgende algemene voorwaarden:

Intellectueel eigendom

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 75365243

Kracht van NEI | Julianaplein 9, 5438 AK  Gassel | ☎ 06 - 1309 1911 |